Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast |
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

Klauzula informacyjna

Treść klauzuli informacyjnej – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1 ze zm. ) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
    w Szczebrzeszynie, Pl. Tadeusza Kościuszki 36-37, 22-460 Szczebrzeszyn.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IODO@zeto.lublin.pl.
  3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  4. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie zlokalizowane przy Placu Tadeusza Kościuszki 36-37, 22-460 Szczebrzeszyn.
  5. Kamery monitoringu zostały zainstalowane na zewnątrz budynku tj. jedna kamera nad wejściem do budynku Biblioteki i dwie kamery na tyłach budynku.
  6. Przez obszar objęty monitoringiem rozumie się: obszar wokół budynku ( część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości).
  7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni, a następnie kasowane poprzez automatyczne nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  8. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

-  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

-   Dostawca systemu monitoringu.

9.  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania monitoringu wizyjnego reguluje zarządzenie nr 8/2019 z dnia 23.09.2019 , które znajduje się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie, a także na stronie: https://mgbpszczebrzeszyn.bip.gov.pl/.

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Godziny otwarcia

MGBP Szczebrzeszyn

Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 9.00 - 17.00
Czwartek 9.00 - 17.00
Piątek 9.00 - 17.00
Sobota 9.00 - 14.00

 

Filia Kawęczyn

Poniedziałek 13.00 - 17.00
Czwartek 13.00 - 17.00​

Polecamy